Mata Kuliah Semester 5 IAT

JADWAL MATA KULIAH
STIQ AN-NUR LEMPUING OKI
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

SEMESTER GANJIL

SMT V IAT

NO
HARI
KODE MK
MATA KULIAH
SKS
JAM KE
DOSEN
R
1
Senin

JQH 501
Praktek Ibadah dan Tabligh
0
I
Nurjanah, M.Us
03
PAT 501
Tahfiz al-Quran
2
II
Tri Handayani, M.Us
03
2
Selasa
PAT 502
Tafsir Mawdhu`i
2
I
Eka Prasetiawati, M.Ud
03
PAT 503
Tafsir Tahlili
2
II
Fathu Rahman, M.Pd.I
03
3
Rabu
PAT 504
Kajian Tafsir Indonesia
3
I
Tri Handayani, M.Us
03
PAT 505
Mazahibut Tafsir
3
II
Nazarmanto, M.A.
03
4
Kamis
PAT 506
Kaedah-kaedah Takhrijul Hadits
3
I
Eka Prasetiawati, M.Ud
03
PAT 507
Addakhil wa Isra'iliyat fi Tafsir
3
II
Rahmat Hidayat, M.Phil
03
5
Jum`at
PAT 508
Tafsir Muqarin
2
I
Nazarmanto, M.A.
03


    Tebing Suluh,  12 September 2017
    PUKET I

    Mujib, S.Ag, M.Pd.I